CASA DOS ESPELLOSO próximo 16 de maio presentaremos o segundo número da revista Casa dos Espellos na libraría Biblos Clube de Lectores de Betanzos.

Un novo paso para coñecer algo máis da particular historia do Parque del Pasatiempo, da emigración galega e das obras dos irmáns García Naveira.